LD Typist 2012

RANK HOLDING BRILLIANCE STUDENTS

 

 

THIRUVANANTHAPURAM

SHYNI L

REG.No : 104161

RANK : 1

PRIYA N WARRIER

REG.No : 100340

RANK : 2

SIVAMAYA S

REG.No : 102444

RANK : 23

RAJITHA V V

REG.No : 100124

RANK : 124

PREETHA NAIR A K

REG.No : 100115

RANK : 155

SREELETHA L G

REG.No : 104347

RANK : 162

VIJAYALEKSHMI P

REG.No : 100654

RANK : 204

PREEJA S

REG.No : 100332

RANK : 415

PRIYANKA R.P

REG.No : 103227

RANK : 546

MANJUSHA DEVI V S

REG.No : 101967

RANK : 563

More rank holders...

KOLLAM

ASWATHY.G

REG.No : 100670

RANK : 11

MANJU. S. NATH

REG.No : 101678

RANK : 33

KAVITHA.V

REG.No : 100571

RANK : 35

PATHANAMTHITTA

SUNIL KUMAR. R

REG.No : 100484

RANK : 1

REGHA V. BHADRAN

REG.No : 100546

RANK : 2

SUNIL KUMAR. R

REG.No : 100350

RANK : 3

REMA DEVI. P. K

REG.No : 100083

RANK : 5

JULIE VARUGHESE

REG.No : 100178

RANK : 6

ASHA. B

REG.No : 100331

RANK : 15

ANU. S.S

REG.No : 100309

RANK : 17

ROKSY GEORGE

REG.No : 100474

RANK : 28

ANAGHA. A

REG.No : 100383

RANK : 29

RAJIMOL. R

REG.No : 100364

RANK : 30

More rank holders...

IDUKKI

AJITH.S.R

REG.No : 100648

RANK : 2

SHAHEEDA IBRAHIM

REG.No : 100668

RANK : 3

LILLYKUTTY ANTONY

REG.No : 100345

RANK : 6

SOBHAMOL.TA

REG.No : 100608

RANK : 13

VINEETH K R

REG.No : 100068

RANK : 14

SHINU.G

REG.No : 100440

RANK : 16

SINDHU.R

REG.No : 100400

RANK : 18

JERIN.G.ALEYAS

REG.No : 100343

RANK : 36

NISHA K S

REG.No : 100412

RANK : 62

DEEPTHY. S.R

REG.No : 100447

RANK : 85

More rank holders...

THRISSUR

SAJINI

REG.No : 100848

RANK : 5

SARATH.K.V

REG.No : 100849

RANK : 53

PALAKKAD

SUJA V

REG.No : --

RANK : 3

website security